Brake Pads

Shim, Brake Pad
45228-SH3-L01
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC 5-DOOR,
  • CIVIC COUPE,
  • CIVIC HATCHBACK,
  • CIVIC SEDAN,
  • CRX COUPE,
  • DEL SOL COUPE
 • 1 more
$9.57
$6.89
$9.57
$6.89
Shim, Brake Pad (Outer)
43224-SM4-951
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN
$7.02
$5.05
$7.02
$5.05
Shim, Brake Pad
45228-SE0-003
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC 5-DOOR,
  • CRX COUPE,
  • PRELUDE COUPE
$7.68
$5.53
$7.68
$5.53
Shim, Brake Pad
45228-SE0-911
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD HATCHBACK,
  • ACCORD SEDAN,
  • PRELUDE COUPE
$7.30
$5.26
$7.30
$5.26
Shim, Brake Pad (Inner)
43225-SL5-A01
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD 5-DOOR,
  • ACCORD SEDAN,
  • PRELUDE COUPE
$7.58
$5.46
$7.58
$5.46
Shim, Brake Pad (Outer)
43224-SP0-003
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD 5-DOOR,
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN,
  • CR-V 5-DOOR,
  • ODYSSEY 5-DOOR,
  • PRELUDE COUPE
 • 1 more
$8.50
$6.12
$8.50
$6.12
Shim, Brake Pad (Inner)
43225-SG0-003
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD COUPE,
  • ACCORD SEDAN
$7.23
$5.21
$7.23
$5.21
Brake Pad Kit
064A5-671-672
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD HATCHBACK
$46.95
$33.80
$46.95
$33.80
Brake Pad Set, Rear (Mugen)
43022-XVJ-000
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC SEDAN
$209.05
$155.58
$209.05
$155.58
Brake Pad Kit, Disk (Organic)
064A5-692-671
Fits:
 • Honda:
  • PRELUDE COUPE
$46.95
$33.80
$46.95
$33.80
Brake Pad Set, Front (Mugen)
45022-XVJ-000
Fits:
 • Honda:
  • CIVIC SEDAN
$246.22
$183.31
$246.22
$183.31
Brake Pad Kit, Front Caliper Disk
8-97070-079-0
Fits:
 • Honda:
  • PASSPORT SEDAN
$161.77
$116.47
$161.77
$116.47
Brake Pad Kit, Front Caliper Disk
8-97287-263-0
Fits:
 • Honda:
  • PASSPORT SEDAN
$82.23
$59.21
$82.23
$59.21
Brake Pad Kit, Front Caliper Disk
8-97079-638-0
Fits:
 • Honda:
  • PASSPORT SEDAN
$109.00
$78.48
$109.00
$78.48
Shim, Brake Pad
45228-SF4-023
$6.12
$4.40
$6.12
$4.40
Brake Pad Kit, Front
5-87410-846-0
$1,957.67
$1,409.52
$1,957.67
$1,409.52
Brake Pad Kit
064A5-689-000
$46.95
$33.80
$46.95
$33.80
Brake Pad Kit, Rear
8-97035-266-1
$125.67
$90.48
$125.67
$90.48
Brake Pad Kit
S431A0KS6700
$1,043.49
$751.31
$1,043.49
$751.31
Brake Pad Kit
064A5-689-670
$46.95
$33.80
$46.95
$33.80
Brake Pad Kit
064A5-SA0-670
$46.95
$33.80
$46.95
$33.80
Brake Pad Set
45000-XA1-K0S
$214.33
$180.05
$214.33
$180.05
Pad Set, Disk Brake
45022-692-661
Replaces: 45022-692-660
Fits:
 • Honda:
  • PRELUDE COUPE
$37.41
$26.94
$37.41
$26.94
Pad Set, Disk Brake
45022-689-407
Replaces: 06045-671-670, 06045-671-671, 064A5-689-671, 45022-671-671, 45022-671-672, 45022-689-406, 45022-689-505, 45022-689-670, 45022-689-671
Fits:
 • Honda:
  • ACCORD HATCHBACK,
  • ACCORD SEDAN
$55.00
$39.60
$55.00
$39.60
Pad Set, Brake
45022-SA0-771
Replaces: 45022-SA0-660, 45022-SA0-770
Fits:
 • Honda:
  • CRX COUPE
$49.31
$35.51
$49.31
$35.51
Pad Set, Disk Brake
45022-692-672
Replaces: 45022-692-670, 45022-692-671
Fits:
 • Honda:
  • PRELUDE COUPE
$37.41
$26.94
$37.41
$26.94
Pad Set, Front Brake (16CL-13VN)
45022-SF1-010
Replaces: 45022-SF1-000
Fits:
 • Honda:
  • PRELUDE COUPE
$63.10
$45.43
$63.10
$45.43
Pad Set, Front Brake (16CL-13VN)
45022-SF1-020
Fits:
 • Honda:
  • PRELUDE COUPE
$63.10
$45.43
$63.10
$45.43
Pad Set, Front Brake
45022-S0A-942
$63.10
$45.43
$63.10
$45.43
Pad Set, Disk Brake
45022-SB0-671
Replaces: 45022-SB0-670
$49.31
$35.51
$49.31
$35.51
Pad Set, Disk Brake
45022-SB2-670
$46.95
$33.80
$46.95
$33.80
Pad, Brake Pedal
46545-580-000
$9.60
$6.36
$9.60
$6.36